VILLKOR

 ALLMÄNNA VILLKOR MEET ME THERE BV


 • Allmän
   1. Meet Me There BV ligger på Singel 260, 1016AB i Amsterdam. Handelskammarens nummer 88323374, e-postadress customerservicemmt@gmail.com (" Meet Me There" eller " vi ").
   2. Meet Me There säljer kläder, smycken och accessoarer (" Produkterna ") via sin webbshop www.meet-me-there.nl (eller någon annan webbplats som vi driver, tillsammans "Webbplatsen") och genom fysiska butiker.
   3. Dessa allmänna villkor (inklusive alla dokument som hänvisas till häri och alla andra särskilda villkor som bekräftats av oss skriftligen, tillsammans med " Villkoren ") gäller för alla erbjudanden från Meet Me There och alla avtal mellan Meet Me There och köpare (" Köpare " eller " du ").
   4. Läs dessa villkor noggrant innan du gör en beställning av produkter på webbplatsen. Genom att göra en beställning godkänner du automatiskt och är bunden av dessa villkor. Om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst på customerservicemmt@gmail.com innan du gör en beställning.

 • Order
   1. Allt som Meet Me There erbjuder på Webbplatsen eller i dess butiker är utan förpliktelser och Meet Me There kan när som helst ändra eller dra tillbaka erbjudandet.
   2. Ett avtal ingås så snart Meet Me There har bekräftat din beställning skriftligen (via e-post). Om du inte har fått bekräftelse inom 24 timmar efter beställningen, vänligen kontakta vår kundtjänst.
   3. Meet Me There kan avbryta en bekräftad beställning innan den skickas, till exempel om den inte kan godkänna betalning, om Meet Me There fortfarande är skyldig pengar från dig, om priset är felaktigt (i vilket fall du fortfarande kan returnera produkten för rätt pris), om det finns fraktbegränsningar för en viss produkt, om den beställda produkten är slut i lager eller inte uppfyller våra kvalitetsstandarder och dras tillbaka. Meet Me There kommer att informera dig via e-post. Om Meet Me There inte kan kontakta dig kommer beställningen att annulleras automatiskt.
   4. Meet Me There är inte skyldig att sälja Produkterna för det erbjudna priset om Köparen måste förstå att det priset är felaktigt eller innehåller ett tydligt fel.
   5. Om produkter inte längre är tillgängliga, oavsett om vi har bekräftat din beställning eller inte, kommer vi att meddela dig. Du kan välja att beställa en annan produkt via vår webbplats eller avbryta beställningen. Eventuella gjorda betalningar kommer att återbetalas vid avbokning.
   6. Genom att lägga en beställning bekräftar du att informationen du lämnar är fullständig och korrekt; och att du är 16 år eller äldre eller på annat sätt har tillstånd från din förälder/vårdnadshavare.
   7. Om Köparen av misstag har fått fler Produkter än vad som beställts, kommer Köparen att rapportera detta till Meet Me There via e-post och returnera de ytterligare Produkterna till Meet Me There på dennes bekostnad.

 • Priser och betalning
   1. Alla priser är i euro och inkluderar 21 % moms.
   2. Betalning sker via betalningsprocessen på webbplatsen. Klarna tar ut betalning från Köparen. Om Köparen betalar Klarna för sent, kommer eventuella extrakostnader som Klarna ådrar sig att bäras av Köparen. Om Köparen returnerar en Produkt till Meet Me There måste han först betala för Produkten till Klarna och efter godkännande av den returnerade Produkten av Meet Me There kommer det inbetalda beloppet att återbetalas.
   3. För att använda Klarna måste du vara minst 18 år gammal. Om köparen är under 18 år måste han/hon ha tillstånd från sin förälder eller vårdnadshavare.
   4. Alla kredit- och betalkortsinnehavare är föremål för giltighetskontroller och auktorisation av kortutgivaren. Om kortutgivaren vägrar betalning kan Meet Me There neka din beställning.
   5. Eventuella fraktkostnader anges på webbplatsen och står för köparen.


 • Leverans, fel och ansvar
   1. Meet Me There levererar Produkterna till den leverans- eller leveransadress du angav när du gjorde beställningen. Produkterna anses ha levererats när de accepteras av eller för din räkning på leveransadressen. Om vi, trots våra rimliga ansträngningar, inte kan leverera produkterna till dig och vi inte kan kontakta dig kommer vi att annullera beställningen.
   2. Produkter som du hämtar i en Meet Me There-butik anses vara levererade när du hämtar dem där.
   3. Vi strävar efter att leverera produkterna inom 3 - 5 arbetsdagar efter godkännande av beställningen. Leveranstider är uppskattningar och kan inte garanteras. Meet Me There kan också leverera beställningar i delar.
   4. Om en beställning har undertecknats innebär det att Produkten har levererats till Köparen. Om Köparen ändå inte har tagit emot Produkten ligger bevisbördan på Köparen.
   5. Vi är lagligt skyldiga att leverera Produkterna i enlighet med avtalet. Du måste inspektera Produkterna för defekter så snart som möjligt efter leverans och helst informera oss om eventuella defekter i Produkterna inom sju (7) dagar efter leverans så att vi kan göra ett krav mot fraktföraren vid behov. Du måste meddela oss så snart som möjligt, men i alla händelser inom trettio (30) dagar efter att du mottagit produkten, om produkten har några defekter och förse oss med fotografier av defekterna. Defekta produkter kan returneras enligt beskrivning i artikel 5.
   6. Vi gör vårt bästa för att visa produkterna på webbplatsen så exakt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att bilderna på produkterna är en korrekt representation av de faktiska produkterna, bland annat på grund av de tekniska skillnaderna i bildskärmar eller skärmar som du använder. Alla specifikationer, ritningar och storleksdata är endast ungefärliga.
   7. Meet Me Theres ansvar är begränsat till de skyldigheter och produktansvar som anges i dessa villkor. Allt annat ansvar för Meet Me There är uttryckligen uteslutet, såvida inte skadan är resultatet av uppsåt eller grov vårdslöshet från Meet Me Theres sida.

 • Avbeställnings- och returpolicy
   1. Du kan returnera produkter som beställts via webbplatsen inom trettio (30) dagar efter mottagandet, oavsett orsak. Du måste begära ett returformulär via Webbplatsen och returnera Produkterna till oss per post senast fjorton (14) dagar efter returförfrågan, på din egen bekostnad och ansvar. Onlinebeställningar kan inte returneras i butik.
   2. Under denna trettio (30) dagars period kommer du att hantera produkten med omsorg och kommer endast att packa upp och prova den i den utsträckning som är nödvändig för att avgöra om du vill behålla den. Om du vill returnera en produkt måste detta göras i originalförpackningen, inklusive taggar och allt tillhörande material. Produkten måste också vara oanvänd och i originalskick. Om vi ​​tar emot produkten från dig i skadat skick är du ansvarig för skadan på produkten och vi kommer inte att återbetala någon ersättning för den returnerade produkten. Om din beställning inkluderade en gratis produkt/gåva måste du returnera den tillsammans med den produkt som ska returneras.
   3. Vi är inte ansvariga och/eller ansvariga för Produkter som du av misstag eller felaktigt returnerar till oss. Dessa produkter kommer inte att lagras och kommer inte att returneras till dig.
   4. Efter att vi har mottagit din returförfrågan återbetalar vi köpeskillingen och de initiala leveranskostnaderna (om tillämpligt) så snart som möjligt, men i alla fall inom fjorton (14) dagar.
   5. Du kan köpa en fraktsedel för returen via vår returpolicy på webbplatsen. Köparen står för returfrakten och står för risken för Produkten tills den levereras tillbaka till Meet Me There. Om returförsändelsen av någon anledning inte kommer fram till Meet Me There måste Köparen själv ordna detta med avsändaren.

 • Force majeur
   1. Meet Me There är inte ansvarig för eventuella fel eller förseningar i utförandet till följd av force majeure. Force majeure betyder alla omständigheter utanför Meet Me Theres kontroll, såsom strejker, lockouter eller industriella tvister eller störningar, civila störningar, tredje parts handlingar, krig, upplopp, blockader, blixtnedslag, brand, storm, lågor, explosioner, epidemier och pandemier och relaterade bestämmelser eller myndighetsåtgärder, oförmågan att erhålla eller behålla nödvändiga medgivanden eller tillstånd, och efterlevnad av någon bestämmelse i lag, myndighetsåtgärd, förordning eller riktlinje, oavsett om den senare bedöms vara ogiltig.
   2. I händelse av force majeure kommer Meet Me There att meddela dig så snart som rimligen är möjligt. Både Meet Me There och du kan säga upp avtalet om force majeure-situationen varar längre än 21 (tjugoen) dagar. Meet Me There kommer då att återbetala alla betalningar som redan gjorts för produkter som ännu inte har levererats.

 • Konto, personuppgifter och integritet
   1. När du gör en beställning av våra produkter kan du behöva skapa ett konto hos Meet Me There. För att öppna ett konto måste du lämna viss personlig information. Du ansvarar för säkerheten och korrekt användning av ditt lösenord för ditt konto hos Meet Me There. Du måste också hålla detta lösenord konfidentiellt. Om du tror att ditt konto missbrukas, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart.
   2. Meet Me There kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med dess integritetspolicy . Läs integritetspolicyn noggrant. Genom att göra en beställning eller använda webbplatsen godkänner du lagring och bearbetning av dina uppgifter och du bekräftar att uppgifterna du lämnar är korrekta och fullständiga.
   3. Genom att acceptera dessa villkor ger du oss tillåtelse att skicka vårt nyhetsbrev och erbjudanden till dig via e-post. Du kan alltid avregistrera dig från våra erbjudanden och vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken i relevant mejl. Meet Me There kan också när som helst sluta skicka erbjudanden eller nyhetsbrev till dig på eget initiativ.

 • Immateriella rättigheter
   1. Alla immateriella rättigheter på webbplatsen, dess innehåll (inklusive text, design, layout, bilder och videor), Meet Me There's-produkter, varumärken och handelsnamn tillhör Meet Me There.
   2. Du kan använda webbplatsen och informationen på den för ditt eget personliga bruk (inklusive utskrift och (digitalt) lagring för senare konsultation). All annan användning (såsom kopiering, vidarefördelning eller lagring av innehållet eller någon del därav till en annan webbplats, inramning, hyper- eller djuplänkning till en annan webbplats) är förbjuden utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

 • Uppsägning
 • Både Meet Me There och du kan säga upp avtalet (som även inkluderar upplösning) om:

  1. betalningsinställelse eller konkurs har ansökts avseende motparten;
  2. betalningsinställelse eller konkurs har beviljats ​​den andra parten;
  3. lagen om skuldsanering av fysiska personer gäller dig; eller
  4. den andra parten underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet och har inte åtgärdat denna brist inom 14 (fjorton) dagar efter att ha meddelats skriftligen.

 • Diverse
   1. Meet Me There kan ändra dessa villkor när som helst. Genom att göra en beställning godkänner du att den senaste versionen av dessa villkor gäller för din beställning.
   2. Alla ändringar från villkoren i avtalet (inklusive dessa villkor) måste vara skriftliga och undertecknade av båda parter.
   3. Hänvisningar till termen "skriftligt" inkluderar e-post om inte annat anges.
   4. Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer denna bestämmelse att ersättas av en giltig bestämmelse och de återstående bestämmelserna i dessa villkor kommer att fortsätta att gälla.
   5. Underlåtenhet att upprätthålla någon del av dessa villkor ska inte utgöra ett avstående, och varje avstående måste alltid vara uttryckligt och skriftligt.
   6. Eventuella (allmänna) villkor för dig och/eller en tredje part avvisas uttryckligen och gäller inte avtalet mellan Meet Me There och dig.
   7. Om du vill kontakta oss kan du göra det via kundtjänst på klantenservicemmt@gmail.com

 • Tillämplig lag, behörig domstol
   1. Nederländsk lag gäller för dessa villkor, alla avtal som ingås mellan Meet Me There och köparen och alla tvister relaterade till dessa. Konfliktreglerna i holländsk internationell privaträtt och tillämpligheten av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (Wienkonventionen av den 11 april 1980) är uttryckligen undantagna.
   2. Om du bor i EU kommer domstolen i Amsterdam (Nederländerna) att ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår från, eller relaterade till, dessa villkor och våra avtal. Om en konsumentköpare vill överlämna tvisten till en annan behörig holländsk domstol, kommer denna konsument att informera Meet Me There skriftligen om detta inom en (1) månad efter det att Meet Me There har informerat konsumentköparen att den vill åberopa denna rättighet. , i annat fall kommer den behöriga domstolen i Amsterdam, Nederländerna, att ha exklusiv jurisdiktion.
   3. Om du bor utanför EU kommer alla tvister som uppstår från eller relaterade till villkoren eller eventuella avtal som ingåtts mellan Meet Me There och du att slutligen avgöras genom skiljedom i enlighet med skiljedomsreglerna för det nederländska skiljedomsinstitutet. Skiljenämnden består av en skiljeman. Platsen för skiljeförfarande är Amsterdam, Nederländerna. Språket i skiljeförfarandet är nederländska, såvida du inte föredrar engelska. Tvisten kommer att lösas enligt holländsk lag. Denna klausul begränsar inte Meet Me Theres rätt att inleda förfaranden mot dig i något annat territorium, och den hindrar inte heller Meet Me There från att ansöka om interimistiska åtgärder vid den behöriga domstolen i Amsterdam, Nederländerna.


  Meet Me There BV

  Februari 2023 ©